Om solceller

Att investera i solceller och producera egen ren el är bland det bästa Du kan göra för miljön.
Genom att använda solenergi får du en lägre och mer stabil elkostnad, samtidigt som du blir mindre beroende av ditt elbolag. När solcellerna är avbetalda är elen du producerar gratis. Avbetalningstider för en anläggning brukar hamna på mellan 5-10 år beroende på förutsättningarna.

Solceller är i princip underhållsfria, de jobbar utan att man själv behöver göra någonting.
En installation av solcellspaneler går snabbt och din elproduktion startar direkt när panelerna är på plats. Hur mycket el just Du producerar beror på storleken på din anläggning. Efter att solcellspanelerna kommit på plats får du även tillgång till en smart bevakningstjänst som hjälper dig att hålla koll på anläggningen. Den el du inte förbrukar själv säljer du tillbaka till ditt elbolag. Elbolaget fjärravläser din elmätare automatiskt och sköter utbetalningen av överskottselen. Det betyder att du som producent är med och ökar andelen ren el på elmarknaden. Ett mycket smart miljöval!

Solcellerna omvandlar solstrålar till el, det många inte vet är att solcellen genererar el även vid svagt ljus och mulet väder. Växelriktaren omvandlar likspänningen från solcellerna till 230v växelspänning så att elen kan konsumeras i ditt hus eller matas ut på elnätet.

Solcellsbidrag

Sedan 2009 finns ett statligt stöd för installation av solceller och stödet kommer att finnas till och med år 2020. Stödet riktas till alla typer av aktörer, såväl företag och offentliga organisationer som privatpersoner. Vi på Solcellen.nu har hjälpt ett flertal av våra kunder att fylla i dokumenten korrekt och se till att de skickas in till berörda myndigheter. Stöd kan ges till alla typer av nätanslutna solcellssystem. Stödnivån ändrades från den 1 januari 2018 och är nu maximalt 30 procent av investeringskostnaden för både privatpersoner och företag.

För de som behöver hjälp sätter vi gärna av tid för att förklara det för våra potentiella kunder personligen, men det är egentligen inte krångligt. När din ansökan gått igenom får du 30% avdrag på hela din faktura. Det innebär att du får bidraget på alla dina kostnader (både material och arbetstid), till skillnad från till exempel rotavdraget som är 30% på arbetskostnaden.

Vi hjälper alla våra kunder helt kostnadsfritt med bidragsansökan så du slipper krångel.

Kontakta oss gärna för mer funderingar kring bidragen och hur vi kan hjälpa dig.
Telefon: 0295-201 01

Solcellsstödet är 

  • 30% av investeringskostnaden för privatpersoner
  • 30% av investeringskostnaden för företag

Övriga bidrag

Som alternativ kan du få ROT-avdrag. Enligt Skatteverket kan arbetskostnaden schablonmässigt beräknas till 30 procent av totalkostnaden inklusive moms. Det innebär att avdraget du får motsvarar 9% av totalfakturan.

Du kan söka bidrag på 60% av investeringskostnaden för elbatterier, som används för lagring av solel till bland annat husets drift nattetid och laddning av elbil nattetid.
Detta bidrag söks hos Länsstyrelsen (dock max 50 000 kr).

Vid försäljning av överskottsel erbjuder de flesta el-bolag Nordpools spotpriser från ca. 25-40 öre/kWh.
Däremot kan du få betydligt mer betalt beroende på vilket elbolag du har/väljer. Vårt tips är att kontakta fler elbolag och jämföra priser.

Skatteavdrag med 60 öre/kWh för utmatad överskottsel.
El certifikat, 15-20 öre/kWh, gäller för hela el-produktionen.

Verkar det krångligt? Vi reder ut allt och hjälper dig.
Att producera egen el är enkelt och sköter sig självt när allt är på plats.